berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

270/2011 (10.27.) A Szabadidő parkba telepítendő szabadtéri sporteszközökről

hatályos

[1.] Berente Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szabadidőparkba épített sportpályára 2 db kültéri, erősített kivitelű kosárlabda palánkot, 2 db szabadtéri kézilabda kaput és 2 db mini kaput kell elhelyezni, melyek kivitelezésére 1 mFt keretösszeget hagy jóvá, a kv.-i tartalékkeret terhére.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok