berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2011)

7/2011 (01.27.) Az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatási térítési díjak elfogadása, 306/2010. (XII.14.)kt. határozat módosítása

hatályos

[1.] Berente Község önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a SztBIO igazgatójának előterjesztését a vendégszállás térítési díjának csökkentésére. Ezzel egyidejűleg módosítja az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatási térítési díjakról szóló 306/2010. (XII. 14.) kt. határozatát.
A szolgáltatási díjak jegyzéke a jkv. 4. sz. mellékletét képezi.

felelős:polgármester,jegyző
határidő:folyamatos

2011. évi határozatok