berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

6/2020 (01.30.) Könyvbeszerzés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13.§-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő könyvek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

[1.]

felelős:Intézményvezető
határidő:azonnal

2020. évi határozatok