berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

74/2020 (07.29.) Az Önkormányzat tulajdonát képező Berente, József Attila utca 6. szám belterület Hrsz. 180, 882 m2 alapterületű lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan licit eljárás útján történő értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi forgalomképes ingatlant a Horizont Ingatlanközvetítő Iroda és Hitelcentrum ingatlan piaci értékbecslésében szereplő értéken, licit eljárás útján kívánja értékesíteni:

[1.] Ingatlan: Berente, József Attila utca 6.
Hrsz.: 180. hrsz.
Területe: 882 m2
Kikiáltási ár: 3.100.000 Ft bruttó vételár

A Képviselő - testület a licit tárgyalás kiírását a mellékelt licit tárgyalási felhívásban szereplő feltételekkel, valamint a licit tárgyalásra való jelentkezési lappal együtt fogadja el.

A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy a licit eljárás megindításáról és lefolytatásáról gondoskodjon.

felelős:Jegyző
határidő:azonnal és folyamatos

2020. évi határozatok