berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

94/2020 (09.22.) Az Önkormányzat tulajdonát képező Berente, belterület hrsz. 70, 818 m2 alapterületű beépítetlen terület megjelölésű ingatlan licit eljárás útján történő értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi forgalomképes ingatlant a Horizont Ingatlanközvetítő Iroda és Hitlcentrum ingatlan piaci értékbecslésében szereplő értéken, licit eljárás útján kívánj értékesíteni:

[1.] Ingatlan: Berente, hrsz. 70
Hrsz.: 70 hrsz.
Területe: 818 m2
Kikiáltási ár: 1.900.000 Ft bruttó vételár

A Képviselő - testület a licit tárgyalás kiírását a mellékelt licit tárgyalási felhívásban szereplő feltételekkel, valamint a licit tárgyalásra való jelentkezési lappal együtt fogadja el.

A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy a licit eljárás megindításáról és lefolytatásáról gondoskodjon.

felelős:Jegyző
határidő:azonnal és folyamatos

2020. évi határozatok