berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

45/2022 (03.31.) A Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenysége

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok