berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Szent Borbála Idősek Otthona

cím:3704 Berente, Ady Endre u. 7-11.
telefon:(48) 310-411/302-es mellék
e-mail:gondkp@berente.hu
Intézményvezető:Dobi Andrea

TÁJÉKOZTATÁS CSOMAGOK FOGADÁSÁRÓL ÉS KAPCSOLATTARTÁSRÓL

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy 2021. január 21-től ismét fogadhatnak az idősek csomagot. A csomagokat 4 nap izolálás után osztjuk ki az időseknek. Mindezek ismeretében kérem, hogy az idősek részére behozott csomag ne tartalmazzon romlandó élelmiszert.
A csomagok leadásának időpontja: csütörtök / péntek / szombat 9.00 órától 16.00 óráig a portán.

A Messenger videóhívás továbbra is biztosított.
Messenger cím: Berentei Idősek Otthona

Messenger hívásra időpont kérés: a portán, a központi telefonszámon (06-48-310-411) lehetséges hétfőtől – péntekig 9.00 – 12.00 óra között.

Kapcsolattartási időpontok: hétfőtől – péntekig 9.00 - 12.00 óra között, valamint 13.00-14.30 óra között. A beszélgetés ideje a 30 percet nem haladhatja meg. Ágyban fekvő Ellátottak számára is biztosítani tudjuk a virtuális kapcsolattartást.

A látogatási és intézmény elhagyási tilalmat továbbra is fenntartjuk az országos tisztifőorvos 42935-2/2020/EÜIG határozata alapján határozatlan ideig.

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm!

Berente, 2021. január 18.

Dobi Andrea
IntézményvezetőTisztelt Hozzátartozók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2020. december 10-től december 20-ig ismét fogadhatnak az idősek csomagot. A csomagokat 4 nap izolálás után osztjuk ki az időseknek. Mindezek ismeretében kérem, hogy az idősek részére behozott csomag ne tartalmazzon romlandó élelmiszert.

A csomagok leadásának időpontja: minden nap 9.00 órától 16.00 óráig a portán.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy újra biztosítani tudjuk a Messenger videóhívást is.
Messenger cím: Berentei Idősek Otthona

Messenger hívásra időpont kérés: a portán, a központi telefonszámon (06-48-310-411) lehetséges hétfőtől – péntekig 9.00 – 12.00 óra között.

Kapcsolattartási időpontok: hétfőtől – péntekig 9.00 - 12.00 óra között, valamint 13.00-14.30 óra között. A beszélgetés ideje a 30 percet nem haladhatja meg. Ágyban fekvő Ellátottak számára is biztosítani tudjuk a virtuális kapcsolattartást.

A látogatási és intézmény elhagyási tilalmat továbbra is fenntartjuk az országos tisztifőorvos 42935-2/2020/EÜIG határozata alapján határozatlan ideig.

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm!

Dobi Andrea
Intézményvezető


Kijárási, látogatási, és ellátotti csomag behozatali Tilalom!

Mint a Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetője a B-A-Z Megyében rohamosan terjedő Covid-19 vírus miatt, 2020.11.04- tól, az ellátottak részére történő csomagok Intézménybe történő behozatalát, határozatlan időtartamra felfüggesztem!

A látogatási tilalmat és kijárási tilalmat továbbra is fenntartjuk az országos tiszti főorvos 42935-2/2020/EÜIG rendelete alapján határozatlan ideig.

A hozzátartozók a 48/310- 411 telefonszámon tudnak érdeklődni, családtagjuk felől.

A belépési tilalom nem érinti: az OMSZ, a mentő betegszállító, illetve orvos kollégákat.

Idegenek nem tartózkodhatnak az intézmény területén!

Az otthon területén dolgozóknak kötelező a kézfertőtlenítés, a lábbeli fertőtlenítése.
Az Intézmény épületeiben kötelező a szájmaszk viselése!
Az udvaron a minimum 1,5méter távolságot be kell tartani, egymástól. A kijárási tilalom megsértése a járványügyi szükséghelyzet megsértésének minősül ezért az Intézményi jogviszony megszüntetését vonhatja magával, látogatási tilalom megsértése 100 ezer tól-5 millió forint pénzbírsággal sújtható.


Megértésüket, és türelmüket köszönöm!

Berente,2020. 11. 02.

Dobi Andrea
intézményvezető


LÁTOGATÁSI TILALOM!

Mint a Szent Borbála Idősek Otthona (3704 Berente, Ady E. út 7-11.) Intézményvezetője látogatási és intézményelhagyási tilalmat rendelek el a Nemzeti Népegészségügyi Központ 42935/2020/EÜIG határozata alapján 2020.09.08. 12:00 napjától, határozatlan ideig.

A látogatási tilalomról szóló részletes tájékoztatás az intézmény dokumentumainál olvasható.

Megértésüket és türelmüket köszönöm!

Berente, 2020.09.08.

Tisztelettel:

Dobi Andrea
intézményvezető


Köszönjük, hogy érdeklődik szolgáltatásunk iránt! Intézményünk 2007 decemberében kezdte meg működését Berente Község Önkormányzat fenntartásában. Jelenleg 76 férőhelyen biztosítunk teljes körű ápolás – gondozást az arra jogosultak részére. A lakhatást 1-2-3 ágyas szobákban biztosítja az intézmény.

A szobákban elhelyezésre kerültek:
- speciális magasságú, emelhető fejvéggel, vízhatlan matraccal ellátott osztott ágyneműtartóval kialakított ágyak
- beépített szekrény, külön kialakítású trezorral
- a földszinti szobákhoz terasz az emeleti szobákhoz erkély tartozik
- minden szobában kialakításra került telefon és kábel TV hálózat
- minden lakószobához akadálymentes fürdőszoba került kialakításra.

Berente Község Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete alapján 2020.04.01-től:

- Intézményi térítési díj: 3525.-Ft/nap

- Intézményi térítési díj (napi): 3.525.-Ft X 29 naptári nappal = 102.225.-Ft
- Intézményi térítési díj (napi): 3.525.-Ft X 30 naptári nappal = 105.750.-Ft
- Intézményi térítési díj (napi): 3.525.-Ft X 31 naptári nappal = 109.275.-Ft

- Belépési hozzájárulás összege:

Egyágyas elhelyezés esetén 2.000.000.- Ft
Kétágyas elhelyezés esetén 1.500.000.-Ft
Háromágyas elhelyezés esetén 1.000.000.-Ft

A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg. Amennyiben a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta- e személynek vagy örökösének.

Berente Község Önkormányzat Képviselő – testületének 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete szerint a Szent Borbála Idősek Otthonában elhelyezésre kerülő, az elhelyezési Megállapodás megkötésének időpontjában legalább 10 éve állandó berentei lakóhellyel rendelkező személy részére 1.000.000.-Ft egyszeri belépési hozzájárulás támogatást biztosít.


Az ellátás igénybevételének módja, jogosultsági feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
- Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.

- A korlátozottan cselekvőképes, a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

- Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

- Az idősek otthonában III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

- Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

- Intézményünkben pszichiátriai és szenvedélybeteget nem tudunk fogadni.

Az elhelyezési kérelmet, a kért mellékletekkel csatolva Intézményünkhöz személyesen vagy postai úton tudja eljutatni.
Amennyiben további információra van szüksége a kérelmezéssel vagy az ellátással kapcsolatban, Szilágyi Gabriella - szociális munkatárs személyesen vagy telefonon, Hétfőtől – Péntekig 7.00-15.00 óra között részletes tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.
Elhelyezési kérelmünk az oldal alján található linkről letölthető!


Elérhetőségek:

Idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézés:
Szilágyi Gabriella – szociális munkatárs
telefon: (48) 310-411 /323-as mellék, (munkanapokon 7.00-15.00)
E-mail: szentborbala2007@gmail.com

Idősek Otthona ápoló-gondozó részleg
Mészárosné Szilágyi Veronika - Főnővér
telefon: 06-70-529-7001 (munkanapokon 6.00-14.00)

Házi segítségnyújtással és szociális étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés:
Kasza Erika
telefon: (48) 310-411 /303-as mellék (munkanapokon 7.00-15.00)

Élelmezésvezető:
Nagy Árpád
telefon: (48) 310-411 /305-ös mellék (munkanapokon 6.00-14.00)

Fizioterápia:
Kaszásné Parádi Katalin Csilla
telefon: (48) 310-411 /308-as mellék (munkanapokon 7.00-15.00)

Tornaterem:
Csipkés Beáta
telefon: (48) 310-411 (munkanapokon 7.00-15.00)

Masszázs:
Goór Vivien
telefon: (48) 310-411 (munkanapokon 7.00-13.00)

Képek

Kapcsolodó dokumentumok