berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Arcképcsarnok - Szőke Lajos

Költő

1948. szeptember 19-én születtem a Bükk lábaihoz bújó kicsiny bányatelepen: Kisbarcán. Apám mindig bányász, anyám mindig háztartásbeli. 1953-ban apám Alberttelepre került a Mákvölgyi Bányaüzemhez, hát ideköltözött az öt fiútestvér szüleivel. Alberttelepen jártam általános iskolába, Kazincbarcikán lettem vegyész és itt érettségiztem.1970-ben nősültem, 1972-ben született meg Lajos fiam,1974-ben Anita lányom. Fiam születésekor költöztünk Alberttelepről Kurityánba.

1985-ben kaptam lakást a BVK-tól (ma BorsodChem). Azóta itt élek Berentén. Változás itt életemben válásom, s 1996-ban az új család, feleségem Krisztina, és István meg Máté fiam. Jelenleg is két kiskorú gyereket nevelek. Első versemet nyolcadikos koromban írtam, első versem Önéletrajz címmel 1971-ben jelent meg a Napjaink irodalmi folyóiratában.

  • Első kötetem a Hétköznapok csöndje (1988-versek)
  • Második a Múltam palatáblájáról (1998-versek)
  • Harmadik A szerelem utcasarkain (2002-versek)

2004-ben a Berentei Önkormányzat megbízásából első helytörténeti próbálkozásom a Vázlatok és helytörténeti leírások Berenréről című könyv. Mostanra összeállt egy újabb verseskötet, tervezem könyvalakban novelláim összegyűjtését. 2003. évtől folytatom Berente történetének megírását, és belekezdtem első regényem írásába. Még sohasem tellett írásaimból különösebben anyagiakra, így a regény kiadásától remélem hétvégi házam felújításának fedezetét, hogy elkezdett nyugdíjas éveimet szebbé tehessem.

Megjelent könyvek

Hétköznapok csendje Múltam palatáblájáról A szerelem utcasarkain Vázlatok és helytörténeti leírások Berentéről