berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei Tündérkert Óvoda

cím:Berente, Posta u. 7.
telefon:(48) 411-484
e-mail:ovoda@berente.hu
Igazgató:Bodnár Ilona Mónika

Az óvoda nyitva tartása: 6:00-16: 30 óráig

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldte az intézkedési tervet a 2020/2021-es nevelési évben a köznevelésben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.
Továbbra is be kell tartanunk a közegészségügyi-járványügyi szabályokat, de emellett az óvodai nevelés-gondozás alapelveit is szem előtt kell tartanunk.

A megszokottnál szigorúbban, de rugalmasan is alkalmazkodnunk kell a helyzethez. Kérem ebben együttműködéseteket!

A legfontosabb cél mindannyiunk egészségének megőrzése, védelme!

A 2020.09.01.-től alkalmazandó Jáványügyi előírások az intézmény dokumentumai között érhetőek el.Kedves Szülők, Tisztelt Érdeklődők!

Szeretettel köszöntjük Önöket, a BERENTEI TÜNDÉRKERT ÓVODA honlapján. Szeretnénk röviden bemutatni az intézmény profilját, az általunk ellátott feladatokat megismertetni Önökkel.:

Óvodai nevelésünk, feladataink:
- A teljes nyitvatartási időben, napi 10,5 órában ellátjuk az óvodás korú gyermekek gondozását, nevelést, napközbeni felügyeletét 2 óvodai csoportban.
- A csoportok korosztály szerint 2,5-4,5 és 4,5-6,5 éves korosztály szerint vannak besorolva felmenő rendszerben.
- Komplex személyiségfejlesztés folyik, az egyéni bánásmód figyelembevételével.
- A Pedagógiai Programunk alapján valósítjuk meg az óvodai nevelést.
- Élményszintű, tapasztalatszerzésen alapuló ismeretközlést preferálunk.
- Kihasználjuk természeti, társadalmi környezetünk nyújtotta lehetőségeinket.
- Testben, lélekbe egészséges, vidám, a világra nyitott, megfelelő önbizalommal rendelkező személyiségfejlesztés a célunk.
- Kialakítjuk a „képes vagyok rá” érzését.
- Fejlesztjük a gyermeki kompetenciákat, a Pedagógiai Programunkban foglaltaknak megfelelően kiszűrjük és korrigáljuk a tanulási zavarokat, saját fejlesztőpedagógus óvónénink van.
- A játékot és a mozgást tekintjük a legfőbb tevékenységi formáknak
- Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás alakítására.
- A Hagyományápolás kiemelt feladat óvodánkban.
- A tehetséggondozás zenei és mozgás terén kiemelten kezelt feladat.
- Családias hangulatot, bizalmat, szeretet árasztó légkörben, kulturált, esztétikus környezetben várjuk a leendő ovisainkat.
- Az óvoda udvarán Uniós előírásoknak megfelelő és minden mozgásigényt kielégítő játékok állnak a gyermekek rendelkezésre.
- Nagy figyelmet fordítunk a családokkal való együttműködésre, hiszen velük együtt érhetjük el céljainkat.

Alapelveinket Hermann Aliz idézete szemlélteti leginkább:
„A gyermek fejlődése szempontjából,
Döntő fontosságú, hogy érezze, nemcsak szeretik,
Hanem olyannak szeretik, amilyen.”
/Hermann Aliz/

Óvodapedagógusok 1. csoport:
Mini Manó csoport 4,5-6,5 éves korig :
Pogány Beáta
Pogány Mária Zsuzsanna
dajka : Mogyorósi Imréné

Óvodapedagógusok 2. csoport:
Biga- Csiga csoport 2,5-4,5 éves korig:
Bodnár Ilona Mónika
Lőrinczné Kálmán Andrea
dajka: Bodnár Mónika

Pedagógiai asszisztens: Nagy Mária távollétében Murvai MartinaKépek

Kapcsolodó dokumentumok