berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület

cím:Berente, József Attila út 02.
telefon:20/563-85-50
e-mail:berenteipolgarorseg@freemail.hu
Vezető:Véber Béla

2001. február 12-re datálták azt a toborzót, amelyet Varga Béla és Szakmári Attila aláírása fémjelzett. Ők ugyanis a berentei polgárőrmozgalom elindítói.
2001. május 30-án tartotta alakuló közgyűlését 17 fő részvételével a Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület.
Az egyesületi alapszabály után elfogadták a közgyűlés a Polgárőrség berentei vezetőit:
- Elnöknek: ifj. Vitéz Andrást - Titkárnak: Serfőző Józsefet - Szolgálatvezetőnek: Szántó Lajost
Az alakuló berentei egyesületnek tagja lehetett minden büntetlen előéletű, berentei állandó bejelentett lakos, 18. életévet betöltött magyar állampolgár (férfi, nő), aki a mozgalom célkitűzéseivel egyetértett, azok megvalósítása érdekében önként, díjazás nélkül, szabadidejében tenni kívánt és sikeres polgárőri alapismereti vizsgát tett.
Az Egyesület közhasznú tevékenységei: - Természetvédelem, állatvédelem, - Környezetvédelem,
- Emberi és állampolgári jogok védelme, - Közrend és közbiztonság védelme, közlekedésbiztonság védelme, mentés, katasztrófa-elhárítás, - Belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet.
Az Egyesület feladatai: - Bűncselekmények megelőzése, a magán-és köztulajdon védelme,
- Nyilvános reklám-és propaganda kifejtése a polgárőrmozgalom erősítésére, népszerűsítésére,
- Kapcsolattartás más polgárőr szervezetekkel, a rendőrséggel, a helyi önkormányzattal a közrend-és a közbiztonsági feladatok végrehajtásának segítése, valamint a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítésének segítése,
- Kiemelten foglalkozni a közbiztonsággal, közterületek igénybevételével, a természet és az emberi és természeti környezet ellen irányuló kedvezőtlen jelenségeivel, - Évente egyszer beszámolni az önkormányzat képviselő-testülete előtt, ugyanígy tájékoztatni a végzett tevékenységről a lakosságot, - Rendezvények rendezői ellátása,
- Az általános emberi és az alkotmányban rögzített állampolgári jogok megismertetése, e jogok mindennapos alkalmazásának az állampolgárokkal való megismertetése.
Az egyesület jelenlegi elnöke: Szőkéné Erős Krisztina - Szolgálatvezető: Vargáné Szanyi Zsuzsanna
- Titkár: Véber Béla