berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berentéért Egyesület

cím:Berente,
Vezető:Tógyer Lászlóné

Mintegy 20 fővel 1999. augusztus 16-án tartotta alakuló közgyűlését, amely közgyűlés meghatározta és elfogadta az egyesület alapszabályát is. Az egyesület elnökévé Kocsis Istvánt választották, aki ezt a tisztséget az 1992-es önkormányzati választások idején Tógyer Lászlónénak adta át az újabb közgyűlési szavazás alapján.
Kocsis Istvánt ugyanis a falu önkormányzati képviselővé választotta. A Berentéért Egyesület célkitűzései, céljai:
- Berente lakosságának összefogása a település közéleti, gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében, - Tevékeny részvétel a település fejlesztésében, szervezi a lakosság ebben való közreműködését, - Anyagi eszközei felhasználásával és társadalmi munkával közreműködik a község intézményei működési feltételeinek javításában, - A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- Kulturális programok szervezésével, a község kulturális hagyományainak feltárásával, azok megőrzésének elősegítése, - Lehetőségeinek kihasználásával segítségnyújtás a munkanélküliség csökkentéséhez, munkahelyteremtéshez, a vállalkozások támogatásához, - A lakossági igények közvetítése a község vezetése felé.
Az egyesület a fenti célokat kívánja szolgálni, s igénybe vesz minden törvényes lehetőséget a célok gyors és minél teljesebb elérése érdekében. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Az egyesület szervei a közgyűlés, az elnökség és az elnök. A Berentéért Egyesület taglétszáma 2003 novemberében 20 fő volt.