berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

2016.06.01.

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Szülők! A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal a következőkre hívja fel a Tisztelt Szülők, Törvényes Képviselők figyelmét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján...

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

A gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A fentieken túl az önkormányzat a helyi határozata alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja továbbá azon óvodás, általános vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint nem részesülő kiskorú gyermek részére, aki Berentén lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben:

- A hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek részére óvoda esetében 21, általános és középiskola esetében 53 munkanapon keresztül (2016. június 16-tól kezdődően)

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és kedvezményben nem részesülő gyermekek esetében (2016. június 27-től kezdődően)

- 2016. június 16-tól a Szent Borbála Idősek Otthonában
- 2016. június 27-től a Berentei Általános Iskola ebédlőjében elvitel fogyasztással vehető igénybe

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, amelynek benyújtási határideje: 2016. június 07.

A formanyomtatvány beszerezhető:

- Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban
- Berentei Általános Iskolában
- Berentei Tündérkert Óvodában
- a nyomtatvány letölthető Berente honlapjáról

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban, a Berentei Általános Iskolában és a Berentei Tündérkert Óvodában tehető meg.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokon az étkeztetés igénybevételének feltételeit, szabályait kérjük szíveskedjenek elolvasni!


Berentei Közös Önkormányzati Hivatalforrás: