berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági felhívás

2016.09.07.

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába járőrtárs beosztás betöltésére. A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

Lakossági felhívás

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően, sikeres vizsga esetén, őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén, sikeres modulzáró vizsga letétele esetén, a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Illetmény:

- A képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150.000 Ft/hó munkabér

- A vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220.300 Ft/hó alapilletmény

Egyéb pótlékok:

a.) Az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5.796 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet

b.) Éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0.5%-a

c.) Készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0.25%-a

d.) Teljesítményjuttatás - az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően - évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140.000 Ft)

e.) Túlszolgálat ellentételezése - a hivatásos állomány tagjának választása szerint - pénzben vagy szabadidőben

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:

- Cafetéria juttatás (évi bruttó 200.000 Ft)

- Lakhatási támogatás:

a.) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás

b.) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel

c.) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés

- Természetbeni ellátások (a rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat)

- Évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96.625 Ft)

- Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a)

- Egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a)

- Belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések

- Kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele

Támogatások:

a.) üdülési támogatás

b.) családalapítási támogatás

c.) illetményelőleg

d.) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás

- Szociális, születési, beiskolázási, temetési segély

- Egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás)

- Folyószámla költségtérítés (4.000 Ft/év)

- Rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata

- Hivatásos állomány csoportos élet- és baleset biztosítása

Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított

Munkavégzés helye:

- A képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken

- A sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál

Felvételi követelmények:

- Betöltött 18. életév, cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Állandó belföldi lakóhely

- Érettségi bizonyítvány

- Büntetlen előélet

- Fizikai alkalmasság

- Pszichológiai alkalmasság

- Egészségügyi alkalmasság

- Pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése

- Kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Gépjárművezetői engedély megléte

- Angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga

- Harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések - több helyszínen - várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit

- A pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám)

- A végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát

- Az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni)

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-203-983-as ingyenesen hívható telefonszámon munkanapokon 8.00-20.00 óra között, valamint elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-45-48-as és a 06-70/642-45-49-es telefonszámokon kérhető.

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
forrás: