berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás

2017.02.08.

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

Tájékoztatás

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2016. június 04. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- A kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt-vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül és 500 m3/év víz igénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel

- Épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

- Nem gazdasági célú vízigény

Minden egyéb vízi létesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele:

- A kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése

- A kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése

- A fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

- A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása

- A kérelemhez mellékelni kell: műszaki adatlapot, a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet

- Eljárási illeték: 5.000 Ft értékű illetékbélyeg

A kérelem benyújtható a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban, az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a www.berente.hu oldalról.


forrás: