berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2017.03.30.

Tisztelt Lakosaink, Választópolgárok! Berente Község Önkormányzatának Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2017. március 29. napján megtartott rendkívüli zárt ülésén foglalkozott a Képviselő-Testületnek címzett Petíció tartalmával.

Lakossági tájékoztatás

A két alkalommal, 2017. március 22-én, valamint 2017. március 24-én iktatásra került Petícióról (megfogalmazásában teljesen egyező) egyeztettünk. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megbeszélés során a Polgármester maga elismerte, hogy gyorsan döntött a rendkívüli ülés összehívásáról, hiszen arról sem szóban, sem pedig írásban nem egyeztetett a Képviselő-Testület egyik tagjával sem.

Fontos megjegyeznünk az alábbiakat, amelyeket tisztázni szeretnénk:

1. Nem volt lakossági fórum, amely megelőzte volna a rendkívüli ülést, ahol meghallgathattuk volna a választópolgárok véleményét, javaslatát és konkrét észrevételeit.

2. Nem volt lehetőségünk, és nem kaptunk lehetőséget arra, hogy akár képviselői fogadóóra keretében, akár egyéni beszélgetések formájában tájékozódjunk a Petíció tartalmát illetően, annak konkrét indokairól. A Képviselő-Testület tagjairól állított valótlanságok, „lopással, jogtalan előnyhöz jutással” vádoló megnyilvánulásokra választ sem adhattunk, sőt megbélyegzésre kerültünk.

3. Nem volt lehetőségünk megismerni azoknak a Választópolgároknak a véleményét, akik nem éltek a Petíció aláírásának lehetőségével.

4. Nem volt lehetőségünk arra, hogy az aláírást gyűjtők által megfogalmazott Petíció tartalmát megcáfoljuk, vagy éppen az abban foglaltakra választ adhassunk.

5. Nem volt lehetőségünk megvizsgálni a törvénytelenségeket, amelyek az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban felmerültek: a lakosság zaklatásával, az erőltetett és fenyegetett aláírásgyűjtés során.

6. Nem volt lehetőség megvizsgálnunk az aláírások valódiságát, meg sem ismerhettük az aláírók személyét. Semmilyen jogi válaszlépés nem történt a súlyos törvénytelenségekkel kapcsolatban, ami a Petíció gyűjtés során kialakult.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mi jelen tájékoztatást aláíró helyi önkormányzati képviselők fontosnak tartjuk a Választópolgárok véleményét, kéréseit. A Petícióval a Képviselő-Testület foglalkozik, és e tárgyban, a törvényes határidőn belül tájékoztatást nyújt, állást foglal és szükség esetén döntést hoz.

Az ülést megelőzően szükségesnek tartja a Lakosság, Választópolgárok azon többségének meghallgatását is, akik nem éltek a Petíció aláírásának lehetőségével.

Kérjük a jegyzőt, hogy jelen tájékoztatót szó szerint olvassa fel, tegye közzé a Választópolgárok számára elérhető valamennyi fórumon.

Kelt: Berente, 2017. március 29.

Nyeste József, Fodorné Szabó Erika, Furák Róbert, Pogány Sándor, Tóth Tamás
forrás: