berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tisztelt Berente Község Lakossága!

2017.05.05.

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 22. napján érkezett „petíció”-val kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja a berentei lakosokat: A petíciót aláíró berentei lakosok azt kérték a képviselő-testülettől, hogy oszlassa fel önmagát.

Tisztelt Berente Község Lakossága!

A képviselő-testület 2017. április 20. napján napirendre tűzte és megtárgyalta a kezdeményezést és az meghallgatta az ülésen jelenlévő berentei lakosok véleményét.

A képviselő-testület a petíció napirendi pontját nyilvánosan tárgyalta, de az elhangzott személyi érintettségek miatt, a továbbiakban zárt ülésen tárgyalta, melynek során önfeloszlató határozatot nem hozott, de a képviselők többségének véleménye alapján arra az álláspontra jutottak, hogy a képviselő-testület önmagát nem fogja feloszlatni.

A képviselő-testület azért nem oszlatta fel önmagát, hogy Berente és lakosságának érdekében vállalt kötelezettségeinek eleget tegyen, az önkormányzat és hivatala a jogszabályoknak megfelelő működését, a település jövőjét biztosítsa.

A képviselő-testület többsége egyetértett azzal, hogy a képviselő-testület önfeloszlatása és az időközi önkormányzati képviselő választás rövid-és hosszútávon nem szolgálja a település és a lakosság érdekeit.

2016-os év során a képviselő-testület már két alkalommal is szavazott arról, hogy feloszlassa önmagát, de sem az elmúlt évben, sem a mostani alkalommal nem szavazott a képviselők többsége az önfeloszlatásra.

A képviselők kijelentették, hogy Berente Község képviselő-testülete a jövőben, továbbra is a Tisztelt Lakosság érdekeinek képviseletét szem előtt tartva kívánja feladatait végezni.

Kelt: Berente, 2017. április 21.

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete

forrás: