berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Egyéni gazdaságok összeírása

2017.05.30.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Berente település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint, 2017. június 01-jei eszmei időponttal. Az összeírók 2017. május 24. és 2017. június 15. között végzik a személyes adatfelvételt.

Egyéni gazdaságok összeírása

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása 2017.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, Berente településen név szerint: Csákó Edit.

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek.

Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el. A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!


forrás: