berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2022.09.30.

Berente Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A pályázók köre A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. (A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.)

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

„A” és „B” típusú ösztöndíjpályázat:

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a.) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b.) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és a 2025/2026. tanév.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerbe a már meglévő felhasználó név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzaton be kell nyújtania a pályázónak a kötelező mellékletekkel együtt.

Bursa Hungarica ügyfélszolgálat elérhetőségei:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:

e-mailben: bursa@emet.gov.hu

telefonon: +36 (1)-550-2700
Telefonos ügyfélszolgálatunkat az alábbi időpontokban érheti el:
– hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
– kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
– szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben: 08:00-16:00 óra között.

személyesen:
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő központi ügyfélszolgálata a 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. címen található.
Ügyfélfogadás: előzetes telefonos időpontegyeztetés után

postacím: 1381 Budapest, Pf. 1418.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 03.

A települési önkormányzat 2022. december 5-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.

Az "A" típusú pályázati kiírás az alábbi linken érhető el:
Kattintson ide a PDF megnyitásához!

A "B" típusú pályázati kiírás az alábbi linken érhető el:
Kattintson ide a PDF megnyitásához!


Sikeres pályázást kívánok!


forrás: