berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Meghívó

2022.12.05.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. §-ában foglalt jogkörömben, a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- testületének közmeghallgatással egybekötött ülését 2022. december 7.-én 13 óra 00 percre hívom össze.

Meghívó

Az ülés helye: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterem

NAPIRENDI PONT:

1. 2022. évi gazdálkodásról szóló III. negyedévi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Elnök

2. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Elnök

3. Közmeghallgatás
Előterjesztő: Elnök

Berente, 2022. december 5.

Tisztelettel:


Kalocsai Lászlóné sk.
elnök


forrás: