berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2023.12.15.

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. december 14-én 9 órai kezdettel ülést tartott, melyen az alábbiakról döntött:

Lakossági tájékoztatás

Nyilvános ülés napirendje:

1. Elsőként a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2023. II. féléves munkájáról szóló beszámolót vitatta meg a Képviselő-testület.

2. Majd a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2023. II. féléves munkájáról szóló beszámoló megvitatására került sor.

3. Ezután Berente Község Önkormányzata 2024. évi gyermekétkeztetési feladatainak ellátására beadott ajánlattok közül a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásáról született döntés.

4. Ezt követően a téli szünidői táborról szóló beszámoló megtárgyalására került sor.

5. Ezután a Berente külterületén található 0158, 0164, 0168 helyrajzi számú területek területrendezésére beadott ajánlattok közül a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásáról született döntés.

6. Ezt követően Berente Község Önkormányzata Tomee Transped Kft. kérelmét tárgyalta meg.

7. Ezután a Képviselő-testület a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár épülete tekintetében a villámvédelem kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról döntött.

8. Végül a Testület a volt Szepessy-kastély épületének Polgármesteri Hivatalként történő kialakítására vonatkozó közbeszerzés módosítása tárgyában hozta meg döntését.

Berente, 2023. december 14.

Tisztelettel:

Nyeste József s. k.
polgármester
forrás: