berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatáshoz

2024.04.03.

Berente Község Önkormányzata „az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról” szóló 6/2022 (III.04.) önkormányzati rendelete alapján 2024. évre pályázatot hirdet

Tájékoztató utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatáshoz

Berente Község közigazgatási területén található belterületi családi- és ikerházak magánszemély tulajdonosai, haszonélvezői részére az utcafronti kerítések létesítésére, felújítására irányuló beruházások
megvalósításának pénzügyi támogatására.

A támogatás mértéke: legfeljebb 1.000.000, - Ft, melynek 50 - 50 %-a vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes visszatérítendő támogatás, kölcsön.

A pályázatot a pályázati kérelem hiánytalan kitöltésével és a kötelező mellékletek csatolásával kell a Polgármesteri Hivatalban személyesen benyújtani, Ügyfélfogadási időben. Hiányos és nem megfelelően kitöltött pályázati kérelmeket nem áll módunkban befogadni!

A pályázati kérelmek 2024. április 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig nyújthatók be. A beérkezett kérelmeket a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezését követően a Képviselő-testület folyamatosan bírálja el.

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy
- a beruházás saját kivitelezésben nem elszámolható,
- adott naptári évben Kérelmező az Önkormányzat által pályázat útján biztosított lakossági támogatások közül maximum kettő pozitív elbírálásban részesülhet.

Kérjük, a pályázat benyújtása során a fentieket szíveskedjen figyelembe venni!

Részletes tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
telefonszám: 70/977-8397; 70/652-9399
e-mail: ph@berente.hu

A pályázatról szóló részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
Kattintson ide a PDF megnyitásához

A pályázati kérelem az alábbi linken tölthető le:
Kattintson ide a PDF megnyitásához

A rendelet megtalálható:
Kattintson ide a Rendelet megnyitásához


Tisztelettel:
Nyeste József
polgármester


forrás: