berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás!

2021.10.28.

Tisztelt Lakosság a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek 2021. november 2. napjától átvehetők a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban (3704 Berente, Esze Tamás utca 18.).

Tájékoztatás!

A támogatásra az a személy és családja jogosult:
- akinek lakóingatlanában rendelkezésre áll olyan műszaki megoldás, amely alkalmas fatüzelésre.
- akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át azaz a 85.500,- forintot vagy,
- egyedül élő 65. életévét betöltött kérelmező esetében ha a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át azaz a 142.500,- forintot.

Kérelem leadásának határideje 2021. november 23.

Kérem a fentiek tudomásul vételét!


Nyeste József
polgármester


forrás: