berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Gazdálkodói díjfizetési kötelezettséggel összefüggő tájékoztatás

2022.03.10.

A BMH Nonprofit Kft., ( székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.) mint B-A-Z megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a gazdálkodók hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatja Önöket:

Gazdálkodói díjfizetési kötelezettséggel összefüggő tájékoztatás

- A hulladékról szóló törvény rendelkezései szerint minden cég székhelyén, telephelyén, fióktelepén legalább a helyben szokásos minimális ürítési gyakoriság és minimális edényméret figyelembevételével szükséges a számlázási jogviszonyt nyilvántartásba venni a megyei közszolgáltatónak.

- A díjfizetéssel összefüggő részletszabályokat a hulladékról szóló törvény rendelkezésein túl a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti települési önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete szabályozza.

- A megyei közszolgáltató a számlázás alapjául szolgáló adatbázisba a közhiteles nyilvántartásban szereplő információk alapján rögzíti a gazdálkodó szervezeteket, de nem korábban, mint a közszolgáltató közszolgáltatási státuszának keletkezése az adott településen. Ez korábban a megyében általánosan 2018. január 01.

- A gazdálkodó szervezet a bejelentéssel egy időben a használni kívánt hulladékgyűjtő edényzet űrméretét is meg kell, hogy adja, azonban minimum 120 literes edényzet heti egyszeri ürítésével kerül nyilvántartásba, tekintettel arra, hogy a gazdálkodó szervezetek számára az ettől kisebb űrmértékű edényzet biztosításának lehetőségét a törvényi és egyéb szabályozások nem teszik lehetővé.

- Amennyiben a gazdálkodó székhely, telephely, fióktelep fekvése szerinti önkormányzati rendelet alapján mentesül a díjfizetés alól, azt a közszolgáltató felé be kell jelentse ennek tényét és igazolnia kell a rendelet szerinti mentesülést a szükséges dokumentumokkal.

- Kizárólag hitelt érdemlő dokumentumok alapján minden ügyet egyedileg bírál el a közszolgáltató.

- Az ügyek elbírálásának folyamatára tekintettel, minden ügyben a fizetési kötelezettség teljeskörű kivizsgálását követően, a folyamatban lévő ügy lezárásával keletkezik ténylegesen a gazdálkodónak fizetési kötelezettsége, így a pénzügyi rendezést a közszolgáltató eljárásának lezárásával kell megejtenie a gazdálkodónak.

- A szolgáltatással összefüggő számlareklamációk során a gazdálkodónak kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesülés alapjául szolgáló dokumentumok rendelkezésre bocsájtását.

- Amennyiben a gazdálkodó a díj megfizetésével összefüggésben nem kezdeményezi ügyének felülvizsgálatát, úgy a közszolgáltató vélelmezi a díjfizetéssel összefüggő kötelezettséget.

Üdvözlettel:
BMH Nonprofit Kft.


forrás: