berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Hirdetmény

2017.10.06.

Az önkormányzat eladásra hirdeti a tulajdonát képező Berente, Esze Tamás út 24. szám alatti 363. hrsz.-ú, 764 m2 alapterületű önkormányzati ingatlant. Az ingatlan megvásárlására a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában lehet licitálni 2017. október 26-án (csütörtökön) 10.00 órakor.

Hirdetmény

A liciteljárásban résztvevő személyeknek 50.000 Ft kauciót kell fizetni 2017. október 26-án 9.30 óráig a Hivatal pénztárába, amelyet a licitáláson résztvevőknek - a nyertes kivételével - az árverés után visszafizetünk.

A lakóingatlan vételi díjának licitküszöb értéke (Berente, Esze Tamás út 24.) 19.000.000 Ft, a licitlépcső összege: 50.000 Ft, árlejtési lehetőség nincs.

A legmagasabb árat kínáló vevővel az önkormányzat 30 napon belül köt adás-vételi szerződést. A határidő eredménytelen eltelte után az önkormányzat - a kaució megtartásával - elállhat az eladástól. Amennyiben a szerződés az önkormányzatnak felróható ok miatt nem jön létre, úgy a kaucióra a foglalóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A liciteljárásra 2017. október 26-án 9.30 óráig lehet jelentkezni, amelyre tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

A liciteljárás során a készpénzfizetés és állandó berentei lakcímmel rendelkező előnyt jelent.

Nyeste József - alpolgármester


forrás: