berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Kampány a fiatalokért

2018.01.24.

Hazánk jövőképét az a vállalkozói, cégvezetői réteg és az a társadalmi és gazdasági fejlődés alakítja, amelyet ezekben az években támogatni tudunk. Jelenleg folyamatosan szűkül Magyarország kis-és középvállalkozói rétegének utánpótlása, azaz a KKV szektor.

Kampány a fiatalokért

Az összesen 2,3 millió 18 és 35 év közötti fiatalból jelenleg mindösszesen 3,7% vállalkozik, ami európai és amerikai viszonylatban is rendkívül alacsony szám. Hazánk erős gazdasági alapjait ezek a vállalkozások adják, ezért kiemelten fontos, közös célunk a fiatal vállalkozók segítése.

A Széchenyi 2020 keretében elindult a "Fiatalok vállalkozóvá válása" Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából, amely keretében a régió fiataljainak vissza nem térítendő pénzügyi támogatás bevonásával nyílt lehetősége a vállalkozása megalapítására.

Reményeink szerint a Városvezetés sikeresen be tudja illeszteni a helyi gazdaságfejlesztési programjaihoz.

Tájékoztató rendezvénysorozatunk az alábbiakban látható:

1. Ózd - 2018. január 27. (szombat) 10.00 óra

2. Kazincbarcika - 2018. január 27. (szombat) 13.00 óra

3. Sárospatak - 2018. február 03. (szombat) 15.30 óra

4. Miskolc - 2018. január 27. (szombat) 15.30 óra

5. Encs - 2018. február 03. (szombat) 10.00 óra

6. Szerencs - 2018. február 03. (szombat) 13.00 óra

7. Sárospatak - 2018. február 03. (szombat) 15.30 óra

Megkeresésünk tárgya: A településsel/várossal együttműködve segítsük azon küldetésünk, hogy a program keretében minden településen legalább egy fiatal vállalkozást alapítson, és azt sikeresen építse.

Együttműködésünk keretében szeretnénk támogatásukat kérni, hogy a pályázati lehetőséget mind a település honlapján, mind a helyi újságban, Facebook oldalon is megjelentethessük.

A pályázati konstrukció célja a célcsoportba tartozók gazdasági aktivitásának növeléséhez, munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozás-indításhoz és működéshez szükséges kompetenciák elsajátításának segítése.

A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
A programba bekerült fiatalok térítésmentes vállalkozói képzésben, tanácsadásban részesültek, amely hatékonyan segíti a sikeres vállalkozás elindítását és vezetését.

A sikeres üzleti tervet összeállító fiatalok, akik a program keretében megkapják üzleti tervük jóváhagyását, majd a pályázat „B” komponensének keretében 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, amelyet vállalkozásuk indításához használhatnak fel.

Célunk, hogy személyes rendezvények tartásával minél több fiatalt tudjunk megszólítani és tájékoztathassuk őket a vállalkozásalapítás kezdeti szakaszáról, az indulás forrásigényének támogatásáról.

Küldetésünk: Minden településen legyen egy sikeres fiatal vállalkozó a program keretén belül, ezzel is támogatva a helyi mikroközösségek sikerét. Kiemelten fontos célunk, hogy helyben tartsuk a fiatalokat és lehetőséget biztosítsunk a számukra, hogy hosszú távon is képesek legyenek megteremteni maguk és családjuk számára az anyagi biztonságot.

Bízunk, hogy a fiatalok megszólításában Önökre is számíthatunk!

Budapest, 2018. január 22.

Tisztelettel: Gál Andrea MNT Kft. (70/677-62-99)


forrás: