berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Község Önkormányzata Adósságkezelés Szolgáltatást működtet

2013.07.31.

Az adósságkezelési szolgáltatás célja, hogy olyan személynek / családnak nyújtson segítséget, aki átmeneti élethelyzetéből fakadóan, önhibáján kívül hátralékossá vált.

Berente Község Önkormányzata Adósságkezelés Szolgáltatást működtet

Az adósságkezelési szolgáltatás két részből áll: egyrészt adósságkezelési tanácsadásból, másrészt pénzbeli támogatásból.

Az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel önkéntes alapon, az igénylő kérésére indul el.
Az adósságkezelési tanácsadó munkatárs a kérelmezővel 3 hónapos előzetes együttműködési megállapodást köt.
A kérelmező a megállapodásban vállalja, hogy ezen időszak alatt az aktuális közüzemi számlákat befizeti és a befizetést igazoló csekkeket minden hónapban bemutatja tanácsadója részére.

Az előzetes együttműködés időszaka alatt a tanácsadó feltárja a kérelmező és háztartásának jövedelmi helyzetét, havi bevételeit, kiadásait, az adósság felhalmozódásának okait, mértékét, időtartamát; a kérelmező háztartásának az önrész és a havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési képességét és hajlandóságát, különös tekintettel a kérelem benyújtásakor és az adósságkezelési szolgáltatás igénybe vételekor fennálló egy főre jutó jövedelem és a havi rendszeresen jelentkező kiadások arányára.
Miután áttekintésre kerül a háztartás gazdálkodása, a tanácsadó az eladósodás feltárt okainak megszűntetése érdekében javaslatokat fogalmaz meg, információt nyújt olyan rendszeres pénzbeli ellátásokról, melyekkel a bevételek növelhetők, és olyan kedvezményekről, lehetőségekről, melyekkel a kiadások csökkenthetők, valamint a háztartás vezetésével kapcsolatos tanácsaival járul hozzá a családi kassza stabilitásának kialakításához. Ha az igénylővel közösen megtalálja a megoldást a háztartás egyensúlyának megtartására, következhet a tényleges adósságrendezés.

Településünkön családgondozói segítség igénybevételére is lehetőség van

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Önkormányzatunk munkatársa, a családgondozó, minden esetben a vonatkozó jogszabályok, tanulmányai alatt megszerzett sokrétű ismeretei, készségei, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexe alapján végzi munkáját. Legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy a településen élő gyermekek és fiatalkorúak, azaz a 0-18 éves korosztály különös védelmét szolgálva figyelemmel kísérje az ő sorsukat, igényeiket és szükségleteiket.

A családgondozó az adott problémával megismerkedhet egyrészt úgy, hogy a család maga (szülők, nagyszülők, vagy akár a gyermek) önként keresi fel a családgondozót; illetve a jelzőrendszer valamely tagja (iskola, óvoda, védőnő, rendőrség, bíróság stb.) értesíti a családgondozót. A bejelentés továbbá történhet névtelenül is.

Munkatársunk: Kohut Amália Családgondozó, Adósságkezelési tanácsadó
Elérhető: Berente Esze Tamás u. 18. Polgármesteri Hivatal
Telefon: 06 70 453 37 92


forrás: Berentei Önkormányzat