berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás téli szünidei gyermek étkeztetésről

2017.12.13.

Tisztelt Szülő / Törvényes Képviselő! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)-(2) bekezdése értelmében a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, kiskorú gyermek szünidei gyermek étkeztetésre jogosult településünkön az alábbiak szerint:

Tájékoztatás téli szünidei gyermek étkeztetésről

- Azoknak a gyermekeknek, akik még nem járnak óvodába, de az 5 hónapos kort már betöltötték, az iskolai téli szünet időtartama alatt 2017. december 27-29-ig és 2018. január 02-án biztosítjuk a szünidei gyermek étkeztetés keretében a déli meleg főétkezést.

- Az óvodába járó gyermekeknek a téli szünet idejére 2017. december 27-29-ig (3 nap) biztosítjuk az óvodai zárva tartás ideje alatt a szünidei gyermek étkeztetés keretében a déli meleg főétkezést. 2018. január 02.-i munkanapon a gyermekek már az óvodában étkeznek, erre a napra nem járt a szünidei étkeztetés, ugyanis az óvoda nem zár be a szünet ezen napjára. Részükre szünidei gyermek étkeztetést erre a napra igényelni nem lehet.

- Az általános iskolába járó gyermekeknek, illetve azoknak a gyermekeknek, akik iskolába már nem járnak, de a 18. életévüket még nem töltötték be, a téli szünet időtartama alatt 2017. december 27-29-ig és 2018. január 02-án biztosítjuk a szünidei gyermek étkeztetés keretében a déli meleg főétkezést.

Kérem, hogy a nyilatkozat kitöltésével tájékoztasson, hogy a téli szünet időtartamára (2017. december 27-től 2018. január 02-ig) igénybe kívánják-e venni a szünidei gyermek étkeztetést.

Az igényléshez szükséges nyilatkozat az önkormányzat honlapjáról is letölthető.

Tájékoztatom, hogy a szünet időtartama alatt az erre jogosultak a Szent Borbála Idősek Otthona konyhájáról 12.00-12.30 óra között vihetik el az ételt, illetve - igény szerint - ételhordóban elvihetik.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a nyilatkozat kitöltésében a Hivatal munkatársai, az óvoda és iskola nevelői, tanárai nyújtanak segítséget.

A nyilatkozatokat legkésőbb 2017. december 19-én (kedden) 14.00 óráig lehet benyújtani a Hivatalban.

Nagy Boglárka - jegyző


forrás: