berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás

2021.06.30.

Berente Község Általános Iskola udvarán található műfüves pálya használati rendje:

Tájékoztatás

A műfüves futballpályát KIZÁRÓLAG a berentei lakosok használhatják!

A pálya használata előjegyzés alapján történik, melyet a pályagondnoknál kell előterjeszteni.

Pályagondnok: Kádár Józsefné
Elérhetőség: 06-20/618-2849

Több csapat egyidőben történő jelentkezése esetén a pálya használatának maximális ideje 2 óra hossza.

A pályahasználók kötelesek betartani a közösségi együttélés szabályait!
Kötelesek tartózkodni az indokolatlan hangoskodástól!
Kötelesek a pálya álagát megőrizni, felszerelési tárgyai épségére ügyelni!

Nyeste József
polgármester


forrás: