berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


A tankönyvcsomag költségét átvállalja a berentei önkormányzat

2013.08.08.

Az önkormányzat tájékoztatja a berentei szülőket, hogy a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló helyi rendelete alapján az önkormányzat a 2013/2014-es tanévben is átvállalja a berentei szülők általános- és középiskolában tanuló gyermekeik számára szükséges tankönyvek költségeit.

A tankönyvcsomag költségét átvállalja a berentei önkormányzat

A támogatás igénybevételéhez az érintett berentei szülők az iskola állami átvétele miatt a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által kiküldött díjbekérőt és a befizetést igazoló postai csekket ügyfélfogadási időben hozzák be az Önkormányzati Hivatalba.

A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló hatályos 15/2005.(VII.08.) önkormányzati rendelete a 8.§-a alapján a pénztáros az eredeti díjbekérő és a befizetett postai csekk alapján a szülő részére gyermekvédelmi támogatásként kifizeti a tankönyvcsomag költségét.

Az eredeti díjbekérő és a befizetett postai csekk pénztáros által hitelesített fénymásolata a kifizetési pénztárbizonylat mellett marad kifizetési bizonylatként. A nem tanköteles gyermekek illetve szüleik az R.§(3) bekezdésében foglaltak alapján egy nyilatkozatot kötelesek aláírni, hogy önhibájukból történő évismétlés esetén a támogatást kötelesek visszafizetni. A rendeletben szabályozott további támogatásokat (füzetcsomag, felsőfokú, főiskolai, egyetemi képzésben részt vevők támogatása) iskolalátogatási bizonyítvány, valamint az előző évi iskolai bizonyítvány másolata ellenében 2013.szeptember 2-től fizetjük.

A Berentei Általános Iskolában a tankönyvek átvételéhez az alabbiak szükségesek:
- Befizetett csekk vagy érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatást igazoló határozat,
- Igazolás a három vagy több gyermeket nevelő családról,
- Tartós betegség fennállásról szóló igazolás,
- SNI vagy BTM igazolás.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben a nyár folyamán az igazolásuk lejár, időben hosszabbítsák meg, mert ennek hiányában nem vehetik át a tankönyveket!


forrás: Önkormányzat