berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2013.09.10.

Berente Község Önkormányzata idén is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2013/14. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.


Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.


A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.


A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2013. november 15.


A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.


A települési önkormányzat 2013. december 17-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:

További részletek a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)


forrás: http://www.eper.hu/eperportal/pages/template2.aspx?tipus=5