berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Hulladékszállítás

2018.03.28.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január 01-jétől megyénkben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, valamint a lakossági és közületi ügyfélszolgálatok működtetését, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (BMH Nonprofit Kft.) látja el.

Hulladékszállítás

Fentiek értelmében kérjük, hogy a beérkező, ügyfélszolgálati ügyintézést igénylő, kérelmeket, beadványokat a gyorsabb ügyintézés végett a BMH Nonprofit Kft. részére szíveskedjenek megküldeni.

Ügyfélszolgálati ügyintézést igénylő esetek: tulajdonosváltozás, névátírás, 60/120 literes edényzet utáni kérelem, szüneteltetési kérelem, postázási cím változás, többletszállítás, kárbejelentés, szolgáltatás igénylése, házhoz menő lomtalanítás igénylése, lakossági panaszbejelentés, csoportos számlázással történő befizetés igénylése, stb.).

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány(ok) a www.bmhnonprofit.hu oldalról letölthetőek.

A BMH Nonprofit Kft. elérhetőségei:

- Központi ügyfélszolgálat telefonszáma: 06/21-350-01-11

- Email: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

- Levelezési cím: BMH Nonprofit Kft. 3510 Miskolc, Pf.: 583.

- Email: info@bmhnonprofit.hu

- Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Jelenleg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) ügyfélszolgálatának hatáskörébe tartozó ügyek: számlázással kapcsolatos ügyintézések, igazolások, 2016. április 01. utáni vevőegyenleg lekérdezés, elveszett/megsemmisült csekkek pótlása, csoportos beszedéssel kapcsolatos problémák egyeztetése, stb.

Az NHKV Zrt. elérhetőségei:

- Központi ügyfélszolgálat: 06/1-999-64-64

- Email: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

- Levelezési cím: Budapest, Pf. 333. 1300

- Weboldal: www.nhkv.hu

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!


forrás: