berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Együttműködési megállapodás a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesülettel

2013.10.28.

Berente Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesülettel, melynek keretében Önkormányzatunk kettőszázezer forinttal támogatja 2013 évben az Egyesület működését.

Együttműködési megállapodás a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesülettel

Az Egyesület vállalja, hogy:

Közreműködik a település egyes környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási, megelőzési feladatainak ellátásában, annak minőségi javításában.

Az éves működési támogatás értékéig segítséget nyújt a veszélyes fák kivágásához. Szükség esetén (pl. ipari vagy természeti katasztrófa helyzetben) speciális eszközeivel, berendezéseivel, valamint tagjainak szakmai és gyakorlati tapasztalataival segíti a helyi mentési, kárelhárítási feladatok ellátását.

A megelőzés keretében ismeretterjesztő előadásokat tart a helyi közművelődési intézmények tanulói illetve a helyi lakosok számára.

Felkérésre részt vesz az Önkormányzat illetve intézményei által szervezett települési rendezvényeken.


forrás: