berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Beszámoló a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásáról

2013.11.20.

Megtartotta a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat az idei évi közmeghallgatását

Beszámoló a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásáról

2013. október 21-én került sor a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének Közmeghallgatására.
A rendezvényen a négy fős nemzetiségi önkormányzat három tagja: Haga Gyula elnök, Haga Tibor és Orgona László képviselők, valamint Fortuna János jegyző mellett körülbelül 25 fő berentei cigány lakos vett részt.
A rendezvényen meghívott vendégként részt vett még Juhász József polgármester, Szántó Lajos alpolgármester, Szakmári Attila, Nyeste József, Fodorné Szabó Erika, Pogány Sándor települési képviselők, Heutschy László, a Berentei Település Gondnokság vezetője, Nagy Géza a Sajószentpéteri Rendőrörs rendőrszázadosa, Iglai Péter körzeti megbízott, Vágási Zoltán a Kormányhivatal Járási Roma Referense, Orosz Jánosné a Berentei Óvoda megbízott óvodavezetője, Lőrinczné Kálmán Andrea óvodavezető-helyettes, Harzsóné Üveges Szilvia védőnő, Gyenesné Kovács Enikő a Berentei Általános Iskola Igazgatója, Kohut Amália adósságkezelési tanácsadó és Orgona Sámuel a Közoktatási és Közművelődési Bizottság külsős tagja.

A Közmeghallgatás első napirendi pontjában Haga Gyula elnök beszámolt 2013-as év eredményeiről. Elmondta, hogy a 2013. évi költségvetés szerint 680.000Ft önkormányzati támogatásból, 222.000Ft állami támogatásból, és 180.000Ft 2012. évről áthozott pénzmaradványból gazdálkodik a BCNÖ.
A megvalósított programok kapcsán elmondta, hogy 2013. 04.13-án tartotta meg a Roma napot, melynek tényleges költsége: 405.267Ft volt. Ebben volt ugrálóvár, arcfestés, Ki-Mit Tud, cigány mesterségek, fafaragás kosárfonás, hidegtál, Romano Teatro színházi előadás, zenés táncos este.
Második rendezvényük a 2013.05.25-én megtartott Sportrendezvény volt, ennek költsége 48.210Ft volt, melynek keretében foci bajnokságot tartottak és ebédet is kaptak a résztvevők.
2013.08.03-án Hajdúnánási fürdőzéssel egybekötött tapasztalatcsere volt más roma szervezetekkel együttműködve, ez 92.000Ft- ba került.

Az Elnök elmondta, hogy 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, A roma kulturális események támogatása című pályázat került beadásra. Az ennek keretében tervezett egész napos programmal el kívánja érni a roma és nem roma lakosság egymáshoz való viszonyulásuk pozitív irányba fejlődését.

Vágási Zoltán roma referens elmondta, hogy 2013. július 1-től végzett feladatai közé tartozik a munkaügyi központok, a járási hivatalok és cigány kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások és a közcélú munkaprogramok, képzések koordinálása. Elmondta, hogy munkahelye a Járási Hivatal, Kazincbarcika, Fő tér 33., Hatósági Osztály.

A jegyző úr felvetésére szó esett egyes családok igénytelen életmódjáról, a tetvességről, melynek megszüntetésére már lépéseket tettek. Sajnos azonban az igénytelenség, a nemtörődömség, a higiénia hiánya és a szülői felelőtlenség miatt ez nehezen megoldható probléma.

Nagy Géza rendőrszázados hozzászólásában elmondta, hogy Berentén a közbiztonsági helyzet jó, a rongálások felderítése azonban nehéz, mivel a lakosság nem együttműködő. Az elkövetők hovatartozásáról nincsenek adatok. Esetenként iskolakerülők, csellengők problémája is felmerül.

A közmeghallgatás végén Haga Gyula megköszönte a jelenlevők részvételét.

forrás: