berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás a hulladékudvarok használatáról

2018.02.07.

Tájékoztatjuk a Tisztelt berentei Lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén található hulladékudvarokat a szolgáltatási területünk valamennyi lakossági felhasználója igénybe veheti az alábbi feltételekkel: a beszállítható hulladékok köre: a háztartásban keletkező.

Tájékoztatás a hulladékudvarok használatáról

Nem veszélyes hulladékok:

- Építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek keveréke)

- Termékként tovább nem használható gumiabroncsok

- Papír-és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia

- Zöldhulladék (nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok)

- Nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű, felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és berendezések pl.: műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök)

- Elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kis méretű háztartási készülékek)

- Fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga-és vörösréz, vas és acél stb.)

- Sütőolaj

Veszélyes hulladékok: szárazelem, akkumulátor, festék-és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó.

A hulladékudvar igénybevételének a feltételei: A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint az esedékes közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.

Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában, a hatályos jogszabályok előírásai értelmében, az átvételt meg kell tagadnunk. A hulladékok elhelyezése díjtalan.

A beszállítható hulladékok mennyisége: a hulladékudvarban ingatlanonként negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék és évente 100 kg veszélyes hulladék helyezhető el.

A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási (papír, karton, PET palack, és PE fólia, valamint üveg-és fém) hulladékok, amelyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban. A magánszemélyeknek kötelessége a hulladékokat a (hulladékudvarban található mérlegekkel) mérlegelhető formában (bezsákolva, kötegelve stb.) beszállítani a hulladékudvarokba.

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén az alábbi helyeken és nyitva tartási időben állnak hulladékudvaraink a lakosság rendelkezésére:

- Kazincbarcika (3700 Kazincbarcika, 175/3. hrsz. és 2627/3. hrsz.: keddi, csütörtöki és szombati napokon: 8.00-16.00 óráig, szerdai és pénteki napokon: 8.00-16.00 óráig)

- Miskolc (3527 Miskolc, József Attila út 65. 4752/3 hrsz.: hétfői és pénteki napokon: 10.00-18.00 óráig, szombati napokon 8.00-16.00 óráig)

Ezúton kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a településükhöz legközelebb eső hulladékudvart vegyék igénybe. A hulladékudvarok használatának szabályairól, nyitva tartásáról honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu weboldalon is tájékozódhatnak.


forrás: