berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Felhívás versenytárgyalásra

2014.01.13.

Berente Község Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a Berente 575 hrsz- ú ipartelep rendeltetésű, 1,2223 ha-os és a Berente 577 hrsz-ú szennyvíztelep rendeltetésű (használaton kívüli), 1,1118 ha-os ingatlanok együtt történő értékesítését.

Felhívás versenytárgyalásra

Az ingatlan után 2014. évben telek- (250 Ft/m2) illetve építményadó (1658 Ft/m2) fizetési kötelezettség áll fenn:
A pályázaton bárki részt vehet, aki 100.000,- Ft (azaz: százezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2014. január 27.-én 10.00 óráig letétbe helyez a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.
Kikiáltási ár: 3500 illetve 3700 eFt, összesen: 7200 eFt (azaz:hétmillió-kettőszázezer forint)
Licit lépcső: 100.000.- Ft (azaz: százezer forint), árlejtési lehetőség nincs.
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 2014. január 27.-én 8.00 – 10.00 óráig.
Licit tárgyalás időpontja: 2014. január 27. 10.00 óra
Helye: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Berente, Esze Tamás út 18.)
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti.
Az államot elővásárlási jog illeti meg, az adásvételi szerződés az állam elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatának kézhezvétele után, illetve nyilatkozat hiányában 30 nap elteltével köthető meg.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Hauberger Pálné főmunkatárs, Tel: 48/411-435


forrás: