berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás!

2022.09.27.

Tisztelt Lakosság, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról 19/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelet 11/A.§-a szerint, Berente Község Önkormányzata a tárgyévben vagy azt megelőzően 65. életévét betöltött, és legalább a tárgyévet megelőző évben

Tájékoztatás!

Berente településen lakcímet létesített és jelenleg is berentei lakos, időskorú személyek részére, az” Idősek Napja” alkalmából 20.000.-Ft támogatást biztosít.

A támogatás kifizetése 2022. szeptember 29. (csütörtök) napján 12 órától a Polgármesteri Hivatal udvarán történik.

Abban az esetben, ha Ön a fent megjelölt napon a támogatást nem tudja átvenni a kifizetése ügyfélfogadási időben történik.

Ügyfélfogadás:
Kedd: 800-1200
Szerda: 800-1600
Csütörtök: 1200-1600

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy mindenkinek kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a Polgármesteri Hivatal egész területén!

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Nyeste József
polgármester


forrás: