berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2017.10.19.

Berente Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az "A" illetve „B” típusú pályázati kiírás az Önkormányzat/Hirdetmények oldalon található.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a.) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.h/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerbe a már meglévő felhasználó név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzaton be kell nyújtania a pályázónak a kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 07.

A települési önkormányzat 2017. december 08-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.

További részletek: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica).


forrás: