berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2022.11.08.

Tisztelt Lakosság! Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 29. napján megtartott testületi ülésén úgy határozott, hogy az emelkedő energia- és rezsiárak miatt felmerülő szociális és létfenntartási gondok csökkentése érdekében

Lakossági tájékoztatás

a Berente településén önálló háztartással rendelkezők részére, egyszeri 60.000,- forint juttatást biztosít.

A támogatás kifizetése a háztartások részére 2022. november 16. (szerda) napján 12 órától a lakhatási támogatás iránt beadott kérelemben megjelölt módon történik az arra jogosultak részére.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Nyeste József
polgármesterforrás: