berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás

2018.06.18.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.

Tájékoztatás

A hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is.

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg.

Az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, lehetőséget teremtve ezáltal az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az esetleges számlatartozás befizetésére is, az NHKV Zrt. a 2016-2017. évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.

A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, az NHKV Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező "Beszedési értesítő" alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.

Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak személyéről a NHKV Zrt. megbízásából a konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat.


forrás: