berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tisztelt Lakosság!

2021.03.05.

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen letelepülni szándékozó házaspárok, illetőleg élettársak részére első lakáshoz jutók támogatását kívánja bevezetni.

Tisztelt Lakosság!

Az első lakáshoz jutók támogatására jogosultak lesznek a 2021. március 15. után megkötött adás-vételi szerződéssel lakást vásárlók, illetőleg bejelentéssel építkezni szándékozók.

A támogatott párok közül, az egyik félnek 40. életévét be nem töltöttnek kell lennie, legalább 2 év munkaviszonyban kell állnia, az élettársaknak legalább 2 évet élettársi kapcsolatban kell élnie és egyiküknek sem lehet tulajdonában lakóingatlan.

A támogatás mértéke legfeljebb 2 millió forint, amelyből 1 millió Ft vissza nem terítendő támogatás, 1 millió Ft pedig kamatmentes kölcsön lehet.

A támogatásra az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13-szorosát.

Kamatmentes kölcsönre azok jogosultak, ahol az együtt költöző családtagok jövedelme eléri az öregségi nyugdíjminimum 3-szorosát.

A kérelem formanyomtatvány március 15-ét követően a hivatalban igényelhető.

A részletes szabályok megismerhetők a település honlapján közzétett rendeletből is.

Bíztatunk mindenkit, hogy éljen az önkormányzat által biztosított lehetőséggel.

Tisztelettel:

Nyeste József
polgármester


forrás: