berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztatás!

2021.03.12.

Berente Község Önkormányzata a 65. életévét betöltött, legalább 3 éve Berente településen lakóhelyet létesített (állandó lakosként bejelentkezett) időskorú személyek részére, minden naptári évben egy alkalommal, az ”Idősek Napja” alkalmából 10.000.-Ft támogatást biztosít.

Tájékoztatás!

Az időskorúak támogatása a tárgyévben 65. életévet betöltött időskorú személyek részére állapítható meg, amennyiben a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenháromszorosát.

A támogatás megállapítása iránti kérelem a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban az e célra rendszeresített formanyomtatványom nyújtható be, az Idősek napját megelőző 60 napon belül.

A kérelemhez mellékelni kell a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmét igazoló dokomuntumokat.

A döntéshozatal Berente Község Önkormányzata Polgármesterének hatáskörébe tartozik.

Tisztelettel:
Nyeste József polgármester


forrás: