berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2021.04.20.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Berente Község Önkormányzata megalkotta a 7/2021.(IV.20.) rendeletét a Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) rendszerek kiépítésének támogatásáról.

Lakossági tájékoztatás

Ezzel a pályázati támogatással szeretnénk előmozdítani Berente község közigazgatási területén található belterületi családi házak magán személy tulajdonosai, haszonélvezői részére, a megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások megvalósítását.

A rendelet alapján a holnapi naptól kezdődően a pályázati dokumentációk a hivatalban átvehetők.

A pályázati kérelemhez csatolni kell a fejlesztést alátámasztó kivitelezési árajánlatot, az ingatlan tulajdonjogát igazoló dokumentumot, a közüzemi szolgáltatók igazolását arra vonatkozóan, hogy az igénylőnek tartozása feléjük nem áll fenn, a NAV köztartozás mentességi igazolását, az áramszolgáltató által kiadott műszaki-gazdasági tájékoztatót (MGT), illetőleg valamennyi tulajdonostárs és haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát.

A pályázati kérelmek Toma Tibor ügyintézőnél adhatók le, időpont egyeztetést követően. Telefonszám: 70/977-83-97.

A pályázati kérelem benyújtását követően helyszíni szemlét tartunk, a támogató döntést követő 30 napon belül a pályázó köteles benyújtani az aláírt kivitelezési szerződést, illetőleg az Önkormányzattal megállapodást kell kötnie.

A támogatás összege legfeljebb 1 millió Ft lehet, amely utólag kerül a kérelmező vagy a rendelkezése alapján a vállalkozó részére kifizetésre.

A pályázati kérelmek szeptember 30-ig nyújthatók be, azokat a képviselő-testület folyamatosan bírálja el.

A beruházást jövő év augusztus 31. napjáig kell megvalósítani.

Tisztelettel:

Nyeste József
polgármester


forrás: