berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatban

2022.09.21.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Tájékoztató  a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatban

A fentiekre tekintettel kérjük a lakosságot, hogy vegyenek részt a barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Kérjük, hogy a felmérés kapcsán a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok tegyenek csak nyilatkozatot ezzel is segítve kollégáim munkáját!

Az igényfelmérő – lapok átvehetők a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban (Berente, Esze Tamás utca 18.) ügyfélfogadási időben.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
- háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
- egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Tájékoztatom Önöket, hogy az igénybejelentés során az igényfelmérő-lap leadásával hozzájárulnak személyes adataiknak önkormányzat általi kezeléséhez.

Megkérem Önöket, hogy az igényfelmérő lapokat 2022. szeptember 30-ig adják le Önkormányzatunkon.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!


Nyeste József
polgármester


forrás: