berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Nemzetiségi szavazókör kijelölése

2014.06.24.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Berente teklepülésen a nemzetiségi szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:

Nemzetiségi szavazókör kijelölése

2/2014.(VI.24.) HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Berente teklepülésen a nemzetiségi szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:
1. A nemzetiségi szavazókör száma: 1
2. A nemzetiségi szavazókör sorszáma: 2. számú szavazókör
3. A nemzetiségi szavazókör területe: Berente község területe
4. A nemzetiségi szavazókör címe: 3704 Berente Posta út 7. (Berentei Általános Iskola)
Elrendelem a határozat Berente Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.berente.hu ), valamint a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban (Berente Esze Tamás utca 18.) elhelyezett hirdetőtábláján tizenöt nap időtartamra történő közzétételét.
A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Berente Község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben. (3704 Berente Esze Tamás utca 18., fax: 48/411-435, e-mail: ph@berente.hu )
A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetője (3525 Miskolc Városház tér 1.) bírálja el, három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatás alapján Berentén a 2011. évi népszámlálás során a roma nemzetiséghez tartozó személyek száma érte el a 25 főt. A népszámlálás során összesen 95 fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak Berentén.

A szavazókörök kialakításáról a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. 312. §-a rendelkezik. A Ve. 312. § (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.
A Ve. 323. § (2) bekezdése szerint a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi szavazókör(ök) számát, sorszámát, és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség(ek) címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, mely határozatot a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Berente, 2014. június 24.

Fortuna János jegyző, HVI vezetőforrás: BKÖH Berente