berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Megújuló Berente - támogatási program 2019-2020.

2019.03.20.

Családi ház alprogram: A program lehetőséget nyújt a családi házban és a társasházban élő, tulajdonjoggal rendelkező berentei lakosok számára vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva a település és az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz, a lakossági energiafelhasználás racionalizálásához.

Megújuló Berente - támogatási program 2019-2020.

Mire vehető igénybe támogatás?

Családi házak esetében:

- Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása.

- Homlokzatok és födémek hőszigetelése.

- Fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energia megtakarítást eredményező felújítása.

Társasházi lakások esetében:

- Egyedi fűtéssel rendelkező társasházi ingatlanok fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása.

Kik vehetik igénybe a támogatást?

- Kizárólag berentei lakóhellyel és ingatlan tulajdonnal rendelkező, cselekvőképes nagykorú, min. 1 éves munkaviszonnyal vagy nyugellátással rendelkező természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.

Milyen ingatlanokra vehető igénybe támogatás?

- Kizárólag hagyományos technológiával 2005 előtt épült, és 2004. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 200 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak.

Mekkora összegre lehet pályázni?

Az elszámolható költségek maximum 80%-ára igényelhető vissza nem térítendő támogatás, azzal, hogy

- Családi ház tulajdonosok esetén az igényelhető támogatás maximális összege 2.000.000 Ft.

- Az egyedi fűtéssel rendelkező társasházi ingatlanok fűtési és/vagy használati melegvíz ellátó rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása jogcímre pályázók esetében a maximális támogatás mértéke 1.200.000 Ft.
Akkor ezt azt jelenti, hogy a pályázat megvalósításához önerőre is szükség van?
Igen, a pályázaton elnyerhető támogatás maximum a kivitelezés 80%-a lehet, a 20% önerőt a pályázónak kell biztosítania!

Minden berentei lakos támogatáshoz juthat?

A pályázati forrásra Berente Község Önkormányzata 2019. évben 170 millió forintot különített el. Ezen összeg erejéig támogathatja a lakosok pályázatait az Önkormányzat. Természetesen minden berentei lakos pályázhat, aki megfelel az előírt feltételeknek.

Társasházi alprogram:

A pályázat meghirdetésekor jelen konstrukció keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 30 millió Ft.

Kik jogosultak pályázni a Társasházi alprogramban?

A pályázati konstrukció keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

- 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Társasházak

- 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Lakásszövetkezetek

A pályázat keretén belül a minimum 5, de maximum 30 lakásos épületek 2004. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást.

A Társasházak milyen döntés alapján pályázhatnak?

- A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén, a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

- Fontos, hogy a Társasházak csak olyan épületre pályázhatnak, amely hosszabb távon megfelel az előírásoknak, így pályázat benyújtását megelőző 2 évnél nem régebbi statikai nyilatkozattal igazolni, hogy a fejlesztéssel érintett épületnek nincs állékonysági problémája a fejlesztés előtti állapotban.

Mire vehető igénybe támogatás?

Társasházak esetében:

- Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása

- Homlokzatok és födémek hőszigetelése

A társasházi alprogramban nincs lehetőség fűtés korszerűsítésre, mert arra az egyes lakások tulajdonosai a Családi házas alprogram keretében pályázhatnak.

Mekkora a pályázattal elnyerhető támogatás?

- Az elszámolható költségek maximum 80%-ára igényelhető vissza nem térítendő támogatás, azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 15 millió Ft.

Általános információk:

Mire nem nyújtható támogatás?

- Már megkezdett beruházásra

- Olyan épület korszerűsítésére, amely nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott kritériumoknak.

- Olyan épület korszerűsítésére, melynek állékonysági problémája van.

- Használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeire.

- Olyan ingatlan esetén amelyre igénybe lett véve a Berente községi önkormányzati felújítási hitele és a hitel még nem került visszafizetésre. A pályázatból a hitel kiváltására nem nyílik lehetőség.

Mennyi idő áll rendelkezésre a pályázat megvalósítására?

- A támogatási Szerződés aláírásától számított 6 hónap, de legkésőbb 2019. november 30.

Kik nem jogosultak pályázni?

- Akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van.

- Akinek az önkormányzat felé lejárt esedékességű tartozása van.

- Aki a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz.

- Aki nem természetes személy (egyéni cég, társas vállalkozás nem pályázhat).

- Aki jelen konstrukció keretében olyan tevékenység megvalósítására pályázik, melyre más forrásból már korábban támogatásban részesült.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázni elektronikus formában (e-mail) lehet a pályázati felhívásban részletezett dokumentumok benyújtásával! A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik!

Mire lesz még szüksége a pályázóknak?

- Munkaviszony igazolása (1 éves munkaviszony)

- Köztartozás mentesség igazolása

- Önkormányzat igazolása a tartozásmentességről

- A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja

- Tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás

- A pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás.

- A beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db - a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) - közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla).

- Tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés, ezért érdemes már most tájékozódni a kivitelezői lehetőségekről, ismerve a mostani leterhelt építőipari kapacitásokat.

- Társasházak esetében a megfelelő többséggel meghozott határozat (ezt érdemes előre egyeztetni a lakóközösséggel, hogy ne érje meglepetés a Társasházat a pályázati szándékot illetően).

Kaphatnak-e a pályázók információt, segítséget a pályázat benyújtásával kapcsolatosan?

A pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtásra Berente Község Önkormányzata ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol a pályázni kívánók választ kaphatnak kérdéseikre, valamint segítséget kaphatnak a sikeres benyújtáshoz és megvalósításhoz. Ezen kívül Berente Község Önkormányzata lakossági fórumot is tart, ahol a lakosok megismerhetik a pályázatot és kérdéseiket feltehetik.

Ez minden, amit a pályázatokról tudni érdemes?

Természetesen nem, hiszen itt csak azokat az általános információkat közöljük, amik a tájékoztatást és a könnyebb felkészülést szolgálják. A pályázatok pontos feltétételeit a 2019. április 01-jén megjelenő felhívásokban lehet majd megtalálni, ami sokkal bővebb és pontosabb, mint ez a tájékoztató. Mindig a Felhívásban foglalt információk az irányadóak, kérjük, hogy azt olvassák el figyelmesen és annak alapján állítsák össze a pályázataikat.

A megjelenő felhívás elérhető lesz Berente Község honlapján is, illetve a www.megujuloberente.hu oldalon is, ahonnan letölthető lesz a teljes pályázati anyag. Ott mindig naprakész, pontos információkkal szolgálunk a pályázatról és az aktualitásokról.

A Megújuló Berente programmal kapcsolatos lakossági tájékoztató 2019. március 28-án (csütörtökön) 17.00 órától a Művelődési Ház nagytermében kerül megrendezésre. Minden érdeklődőt, és akik a programban részt szeretnének venni szívesen várunk!


forrás: