berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Gallyazási felhívás, felszólítás

2014.08.07.

A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a saját ingatlanán a vezeték biztonsági övezetét érintő fák és bokrok ágait eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezetének határain belülre nyúlnak.

Gallyazási felhívás, felszólítás

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) az értesítést követően a törvényben meghatározottak szerint nem tesz eleget kötelességének, az áramszolgáltató külső vállalkozóval végezteti el ezeket a munkálatokat, a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően.
A vezeték és a növényzet megengedett minimális távolsága, feszültségszint, vezetékfajta alapján, kisfeszültségű csupasz vezeték esetében 1,5 méter, kisfeszültségű szigetelt vezeték esetében 1 méter, a beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolság azonban ennél nagyobb, 2 és 1,5 méter, oldalról, alulról, és a szigetelt vezeték esetében felülről is.
Közepes feszültségű vezetékfajtánál, amely csupasz, burkolt és szigetelt is lehet, 2,5, 2,5 és 1 méter a minimális távolság, a beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolság pedig 5, 3,5 és 1,5 méter.
A megadott minimális távolságok a szél által okozott mozgás, az esetleges hó- vagy jégterhelés miatt szükséges biztonsági okokból megnövelt távolságok.
A biztonsági övezetről szóló rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejlett állapotukban elérik a vezeték biztonsági távolságát, nem hagyhatók meg. Csupasz vezetékek esetén az alsó gallyazási zónahatár csak a biztonsági övezeten kívülről benyúló ágakra értelmezhető.
A magasságuk miatt nem meghagyható fákat, valamint a biztonsági övezet környezetében növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető, kidőlés veszélyes fákat talajszinten ki kell vágni. Fának az 1 méteres magasságban 10 cm törzsátmérő feletti növény számít.
Azokban az esetekben, amikor a vezetékek alatti növényzet kifejlett állapotában benyúlhat a vezeték biztonsági zónájába, de a helyi körülmények miatt (pl. településkép védelme, stb.) miatt nem alkalmazható fakivágás, az ingatlan tulajdonosával egyeztetett módon gallyazásos megoldást kell választani, melynél a növényzet teljes eltávolítására nem kerülhet sor, azonban a csupasz, illetve burkolt szabadvezetékek biztonsági övezetén belül, feszültségszinttől függetlenül, a vezeték fölötti térben az elvégzett munkálatok után benyúló faág, lomb nem maradhat.

Fortuna János jegyző


forrás: