berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Leolvasási és számlázási rend változás

2018.01.03.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.

Leolvasási és számlázási rend változás

A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.

Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. január 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.

Lakossági felhasználókat érintő változás:

- Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

- Mellékvízmérővel rendelkező, társasházi felhasználók: leolvasás: évente egyszer, számlázás: havonta

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

- Társasházi főmérők: leolvasás: havonta, számlázás: havonta

Kivételt képeznek ez alól azok a felhasználási helyek, ahol az éves ivóvíz felhasználás nem haladja meg a 11 m3-t. Ebben a körben negyedévente történik számlázás, így az évi egy elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra.

Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs felhasználás és csak alapdíjat számlázuk. Itt marad a negyedévente történő számlakibocsátás.

Közületi felhasználókat érintő változás:

- Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Kivételt képeznek ez alól: nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek:

- Kétheti leolvasás és számlázás (nincs változás)

- Évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén: havi leolvasás és számlázás

- Közkifolyók: negyedéves leolvasás és számlázás

Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól eltérő gyakorlatot vagyunk kénytelenek alkalmazni, egyedileg történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről.

A fejlesztések során hamarosan széleskörű lehetőségek nyílnak meg a vízmérőállás diktálására Társaságunkkal történő kapcsolattartásra vonatkozóan, amelyről a későbbiekben értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat.

Tisztelettel: ÉRV Zrt.


forrás: