berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Lakossági tájékoztatás

2020.05.25.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK! Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. mindenkori legfőbb célja a víziközmű-szolgáltatás biztonságos fenntartása.

Lakossági tájékoztatás

Munkatársaink a kialakult járványügyi helyzetben is mindent megtesznek azért, hogy továbbra is zavartalanul biztosított legyen az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, valamint az alaptevékenységekhez kapcsolódó háttérszolgáltatás.

EGYES MŰSZAKI TEVÉKENYSÉGEK SZÜNETELTETÉSÉNEK FELOLDÁSA

Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet alakulását, és a kormányzati intézkedésekkel összhangban hozza meg az ellátásbiztonsághoz szükséges intézkedéseket, szem előtt tartva a felhasználóink és munkatársaink egészségének megóvását. Ennek megfelelően egyes műszaki tevékenységeink felfüggesztését, fokozott biztonsági intézkedések mellett 2020.05.25-től feloldjuk.

Társaságunk szigorú munka- és egészségvédelmi szabályok betartásával és a biztonságos feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosításával a vízmérők ütemezett leolvasását, a vízmérők cseréjének, plombálásának végrehajtását, valamint a helyszíni kivizsgálásokat újra megkezdi.

A leolvasások, cserék esedékes időpontjáról külön hirdetményben tájékoztatjuk felhasználóinkat.

Továbbra is lehetőséget biztosítunk a vízmérőállás bejelentésére telefonon, illetve számos online ügyintézési felületen. A mérőállás bejelentésére vonatkozó időszak a közüzemi szolgáltatási számla 3. oldalán található.

Elektronikus ügyintézési lehetőségeinkről Társaságunk honlapján (www.ervzrt.hu) tájékozódhat.

Ezúton is köszönjük Felhasználóink eddigi együttműködését, egyben kérjük, hogy a továbbiakban is fokozottan figyeljenek a higiénés szabályok betartására, önmaguk és embertársaik egészségének védelmére!

TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.


forrás: