berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Tisztelt Szülők!

2019.02.21.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda nyitva tartásának rendjét, valamint ugyanezen törvény 83.§ (2.b) pontja értelmében a fenntartó dönt, az óvoda zárva-nyitvatartási idejének meghatározásáról.

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése alapján „az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket tájékoztatni kell.”

Az intézmény nyári zárva tartási ideje:

- Berentei Tündérkert Óvoda: 2019. július 01-től 2019. július 31-ig

- Alacskai Kastélykert Tagóvoda: 2019. augusztus 01-től 2019. augusztus 31-ig

Az óvodák a zárva tartásuk alatt a másik településen a nyitva tartó óvodában fogadják a gyermekeket.

A zárva tartás ideje alatti szünidei gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a.) A hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b.) Az a.) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a.) pontja szerinti esetben

a.) A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon

b.) Az a.) pont alá nem tartozó gyermekek számára  a nyári szünetben munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

Kalász Lászlóné - intézményvezető


forrás: