berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2014.10.13.

Berente Község Önkormányzata idén is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a.) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy

b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

c.) a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben vesznek részt.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév.

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben, teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerbe a már meglévő felhasználó név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!

A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzaton kell benyújtani a pályázónak a kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2014. november 07.

A települési önkormányzat 2014. december 08-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.

További részletek a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica).


forrás: